JURIDISCHE OPMERKINGEN M.B.T. DE AANSPRAKELIJKHEID / DISCLAIMER

De Mittersill Plus GmbH streeft naar juistheid en actualiteit van de op deze internetsite ter beschikking gestelde informatie. Desondanks kunnen fouten en onduidelijkheden niet worden uitgesloten. De Mittersill Plus GmbH geeft daarom geen garantie op de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. De Mittersill Plus GmbH behoudt zich het recht voor delen van het internetaanbod of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen. De Mittersill Plus GmbH heeft op "vreemde inhoud" geen enkele invloed en maakt de inhoud zich ook niet eigen.

De Mittersill Plus GmbH is niet geïnformeerd over in strijd met de wet zijnde of aanstootgevende inhoud op de verlinkte sites van vreemde aanbieders. Mocht er zich op de verlinkte sites van vreemde aanbieders desondanks in strijd met de wet zijnde of aanstootgevende inhoud bevinden, distantieert de Mittersill Plus GmbH zich met nadruk van deze inhoud.

JURIDISCHE OPMERKINGEN M.B.T. DE AUTEURSWET

De layout van de homepage, de gebruikte grafieken alsmede de inhoud zijn door de auteurswet beschermd.

BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

Deze website benut Google Analytics, een webanalysedienst van de Google Inc. ("Google"). Google Analytics benut zog. "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (incl. uw IP-adres) wordt naar een server van Google in de VS gezonden en daar opgeslagen. Google zal van deze informatie gebruik maken om uw gebruik van de website te evalueren, om berichten over de website-activiteiten voor de exploitanten van de website samen te stellen en om andere met het gebruik van de website en het internet verbonden dienstverleningen te verstrekken. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden zenden, voor zover dit wettelijk is voorgeschreven of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een daarvoor ingerichte optie van uw browser software verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dat geval indien nodig niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten. Door het gebruik van deze website verklaart u akkoord te gaan met de bewerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven wijze en ten behoeve van het hierboven beschreven doel.

INFORMATIE OVER RESERVERINGEN

Neem bij het reserveren van een kamer in een onderkomen in Mittersill-Hollersbach-Stuhlfelden de algemene geldige bepalingen, de Österreichische Hotelvertragsbedingungen in acht.

Bij het boeken van een all-in reis via de reisservice van de Mittersill Plus GmbH gelden als rechtsgrondslag de Allgemeine Reisebedingungen (ARB 1992). Deze reisvoorwaarden vormen de grondslag voor alle activiteiten en dienstverleningen van een reisbureau.