Weer Touren Aanreis

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website is de Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern GmbH. De gegevens van de Mittersill Plus Tourismus GmbH vindt u in het colofon.

Verantwoordelijke persoon voor de gegevensbescherming

Onze verantwoordelijke persoon voor de gegevensbescherming is bereikbaar op Stadtplatz 1, 5730 Mittersill, welcome@mittersill.info, + 43 6562 40869.

Gegevensbescherming

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. We verwerken uw persoonsgegevens volgens de wettelijke voorschriften van de gegevensbescherming alsmede van deze verklaring.

Het gebruik van onze website is doorgaans zonder vermelding van persoonsgegevens mogelijk. Voor zover op onze pagina's persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) verzameld worden, vindt dit - voor zover mogelijk - steeds op vrijwillige basis plaats.

Verwerker van de opdracht, ontvanger

We verwerken uw persoonsgegevens met ondersteuning van opdrachtverwerkers, die ons bij het ter beschikking stellen van de dienstverleningen ondersteunen (bijv. webhoster, dienst voor het verzenden van e-mail-nieuwsbrieven).

CONECTO Business Communication GmbH

Nikolaus-Gassner-Straße 38a, 5710 Kaprun

feratel media technologies AG

Maria-Theresien-Straße 8, A-6020 Innsbruck

Deze opdrachtverwerkers zijn tot strenge bescherming van uw persoonsgegevens verplicht en mogen uw persoonsgegevens voor geen ander doel dan voor het ter beschikking stellen van onze dienstverleningen verwerken.

Het doorgeven van uw persoonsgegevens vindt uitsluitend plaats aan voor de economie typische dienstverleners zoals bijv. banken (in geval van overschrijvingen aan u), belastingsconsulenten (mits u in onze boekhouding geregistreerd bent), dienstverlener van koeriersdiensten (in geval van een verzending aan u), enz.

Salzburger Landes-Hypothekenbank Aktiengesellschaft

Residenzplatz 7, A-5020 Salzburg

Winner Steuerberatung KG

Saalfeldnerstraße 14, A - 5700 Zell am See

Latzer Druck & Logistik GmbH

Färberstraße 8, A - 5760 Saalfelden

Contactformulier/aanvraagformulier/boekingsformulier

Na het afzenden van het contact-/ aanvraag-/ boekingsformulier vindt een verwerking plaats van de door u ingevoerde persoonsgegevens door de voor gegevensbescherming verantwoordelijke persoon ten behoeve van de behandeling van uw aanvraag op basis van uw door het afzenden van het formulier verstrekte toestemming.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens. Het niet verstrekken heeft uitsluitend tot gevolg dat u uw verzoek niet aan ons doet toekomen en wij dit niet kunnen behandelen.

U hebt het recht uw toestemming altijd door een schriftelijke mededeling te herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping verrichte verwerking beïnvloed wordt. Er vindt een verdere verwerking van de gegevens plaats, die met het oorspronkelijke doel van de verwerking verenigbaar is, op dezelfde juridische grondslag met het doel van de direct-marketing in vormen waarvoor geen toestemming gegeven moet worden, zoals het geadresseerde verzenden van reclame per post. Dit geldt voor zover er geen tegenspraak heeft plaatsgevonden. In dit geval vindt het doorgeven van de gegevens aan de dienstverlener van koeriersdiensten plaats.

U hebt het recht tegen het gebruik van uw persoonsgegevens met als doel de directe reclame te protesteren. In geval van verweer worden uw persoonsgegevens niet meer ten behoeve van de directe reclame verwerkt.

E-Mail-nieuwsbrief

Door het aankruisen van de checkbox gaat u akkoord met de verwerking van de door u verstrekte persoonsgegevens ten behoeve van de informatie over aanbiedingen van het vakantiegebied Nationalpark Hohe Tauern GmbH, van de administratie van het Nationalpark in Salzburg en van het Nationalparkcentrum Hohe Tauern GmbH d.m.v. een email-nieuwsbrief door de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon tot herroeping of tegenspraak.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting tot verstrekking van de persoonsgegevens. Het niet akkoord gaan heeft slechts tot gevolg dat u geen e-mail-nieuwsbrief ontvangt.

U hebt het recht uw toestemming steeds door een schriftelijke mededeling of door een klik op de link voor de afmelding in de e-mail-nieuwsbrief te herroepen, zonder dat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming tot aan de herroeping verrichte verwerking hierdoor beïnvloed wordt.

Eveneens kunt u het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclame op dezelfde wijze tegenspreken. In geval van tegenspraak worden uw persoonsgegevens niet meer voor directe reclame in de vorm van een e-mail-nieuwsbrief verwerkt.

Promotionele prijsvragen

Na het afzenden van het prijsvraagformulier vindt een verwerking van de door u ingevoerde gegevens door de voor de gegevensbescherming verantwoordelijke persoon ten behoeve van de uitvoering van de prijsvraag op basis van het daarmee gesloten prijsvraagcontract tot aan het afsluiten van de prijsvraag plaats.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting tot het ter beschikking stellen van de persoonsgegevens. Het ter beschikking stellen is echter voor de deelname aan de prijsvraag vereist. Het niet ter beschikking stellen heeft uitsluitend tot gevolg dat u niet aan de prijsvraag kunt deelnemen.

Cookies

Deze website benut cookies.

Cookies maken websites voor de gebruiker gebruiksvriendelijker en efficiënter. Een cookie is een klein tekstbestand dat voor het opslaan van informatie dient. Bij een bezoek van een website kan de website op de computer van de bezoeker een cookie plaatsen. Bezoekt de gebruiker de website later weer, dan kan de website de gegevens van de eerder opgeslagen cookies lezen en zo bijv. vaststellen of de gebruiker de website vroeger al eens heeft bezocht en voor welke bereiken van de website de gebruiker een bijzonder interesse heeft.

Nadere informatie over cookies krijgt u op de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie.

Cookie-instellingen wijzigen

Hoe de webbrowser met cookies omgaat, welke cookies toegelaten of afgewezen worden, kan de gebruiker in de instellingen van de webbrowser vastleggen. Waar deze instellingen zich precies befinden, hangt af van de betreffende browser. Gedetailleerde informatie hierover kan via de hulp-functie van de betreffende browser worden opgeroepen.

Wanneer het gebruik van de cookies beperkt wordt, zijn eventueel niet meer alle functies van deze website in volle omvang te gebruiken.

Diese Webseite verwendet Cookies um Sie bei der Nutzung zu unterstützen. Durch die Nutzung dieser Webseite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies.